กองนโยบายและแผน

มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ.

ยินดีต้อนรับ

ติดต่อเรา
Position:
กองนโยบายและแผน
Address:
319 ถนนไทยพันทา
เมืองเหนือ
ศรีสะเกษ
33120
ไทยแลน
Phone:
เบอร์โทรศัพท์
Fax:
Fax
Mobile:
045-643600-5 โทรศัพท์ภายใน (9201,9202,9203,9204)
Send an Email
(optional)
Miscellaneous Information:

Information about or by the contact.