กองนโยบายและแผน

มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ.

ยินดีต้อนรับ

 
 
images/sskru/241066/395716126_746120694200048_4337607278941227237_n.jpg
images/sskru/241066/392938523_746120170866767_5666541823360921476_n.jpg
images/sskru/241066/395665348_746120284200089_4660628846134024885_n.jpg
images/sskru/241066/392939126_746120217533429_5515184621639665114_n.jpg
previous arrow
next arrow
 

วันอาทิตย์ที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 รองศาสตราจารย์ดร.พงษ์ศักดิ์ ทองพันชั่ง รองอธิการบดีฝ่ายนโยบายและแผน ประธานในพิธีเปิดโครงการพลิกโฉมสถาบันอุดมศึกษา (Reinventing University) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จัดขึ้นในระหว่างวันที่ 26-27 กุมภาพันธ์ 2566 ณ อารยา รีสอร์ท โขงเจียม ริเวอร์ไซต์ ตำบลโขงเจียม อำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี โดยมีคณะผู้บริหาร คณบดี และบุคคลากรจากทุกสำนักงานผู้รับผิดชอบโครงการเข้าร่วมเพื่อร่วมกันดำเนินการรายงานความก้าวหน้าโครงการพลิกโฉม สถาบันอุดมศึกษา (Reinventing University)ในรอบ 12 เดือนดำเนินงาน ให้ สป.อว. พิจารณาให้ความเห็นชอบ ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กำหนด