กองนโยบายและแผน

มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ.

ยินดีต้อนรับ

 
 
images/sskru/241066/395716126_746120694200048_4337607278941227237_n.jpg
images/sskru/241066/392938523_746120170866767_5666541823360921476_n.jpg
images/sskru/241066/395665348_746120284200089_4660628846134024885_n.jpg
images/sskru/241066/392939126_746120217533429_5515184621639665114_n.jpg
previous arrow
next arrow
 

กองนโยบายและแผน จัดการประชุมดำเนินการเร่งรัด กำกับ ติดตาม การใช้จ่าย ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.พงษ์ศักดิ์ ทองพันชั่ง รองอธิการบดี เป็นประธาน การประชุมคณะกรรมการเร่งรัด กำกับ ติดตามการดำเนินงานตามแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ครั้งที่ 2/2566 วันพุธที่ 8 มีนาคม 2566 เวลา 13.30 น. ณ ห้องถนอม อินทรกำเนิด โรงแรมศรีพฤทธาลัย ราชภัฏสัมมนาคาร มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ