กองนโยบายและแผน

มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ.

ยินดีต้อนรับ

 
 
images/sskru/241066/395716126_746120694200048_4337607278941227237_n.jpg
images/sskru/241066/392938523_746120170866767_5666541823360921476_n.jpg
images/sskru/241066/395665348_746120284200089_4660628846134024885_n.jpg
images/sskru/241066/392939126_746120217533429_5515184621639665114_n.jpg
previous arrow
next arrow
 

 วันที่ 12 กันยายน พ.ศ.2566 เวลา 08.30 น. ณ ห้องประชุมถนอม อินทรกำเนิด ศรีพฤทธาลัยราชภัฏสัมนาคาร มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ รองศาสตราจารย์ ดร.พงษ์ศักดิ์ ทองพันชั่ง รองอธิการบดี ฝ่ายนโยบายและแผน เป็นประธานเปิดการประชุมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนป้องกันและต่อต้านการทุจริต มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 

โดยมีการบรรยายในหัวข้อ "นโยบาย หลักเกณฑ์ และวิธีจัดทำแผนป้องกันและต่อต้านการทุจริต มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567" และ จัดทำแผนป้องกันและต่อต้านการทุจริต มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ พ.ศ.2567 โดย ดร.ชูวิทย์ นาเพีย รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ