กองนโยบายและแผน

มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ.

ยินดีต้อนรับ

 
 
images/sskru/241066/395716126_746120694200048_4337607278941227237_n.jpg
images/sskru/241066/392938523_746120170866767_5666541823360921476_n.jpg
images/sskru/241066/395665348_746120284200089_4660628846134024885_n.jpg
images/sskru/241066/392939126_746120217533429_5515184621639665114_n.jpg
previous arrow
next arrow
 

วันที่ 19 กันยายน 2566 เวลา 09.00 น. ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ รองศาสตราจารย์ ดร.พงษ์ศักดิ์ ทองพันชั่ง รองอธิการบดี ฝ่ายนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ นำเสนอต่อที่ประชุมกับคณะอนุกรรมาธิการติดตามการบริหารงบประมาณ กลุ่มภารกิจด้านเศรษฐกิจ ว่าด้วย "ข้อมูลมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ประกอบการพิจารณาต่อคณะอนุกรรมาธิการ ติดตามการบริหารงบประมาณ กลุ่มภารกิจด้านเศรษฐกิจในคณะกรรมาธิการ ติดตามการบริหารงบประมาณวุฒิสภา"